Ubezpieczenia Paweł Knapik

Polityka Prywatności

Jak zarządzamy Twoimi danymi?

Witaj na stronie internetowej Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Paweł Knapik. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były z nami bezpieczne. Nie zbieramy danych wrażliwych, nie analizujemy Twojego zachowania na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj informacje o ubezpieczeniach, których poszukujesz. Jeżeli nie, to zachęcamy do kontaktu.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do strony www „Ubezpieczenia Paweł Knapik”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Knapik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Knapik Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, adres: ul. Fabryczna 9, 48-100 Głubczyce, NIP 7481454266.

Twoje dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Kontaktując się z firmą e-mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator na portalach społecznościowych, typu Messenger czy WhatsApp, dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Kontakt lub wysyłając maila na adres: p.knapik@ubezpieczeniaglubczyce.pl.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu realizacji określonego celu, np. wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

Jak wycofać zgodę?

Zgodę można wycofać w każdej chwili, kontaktując się z nami używając podanego wyżej adresu e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem.

Pomimo cofnięcia zgody, w określonych przypadkach, możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych, chyba że w stosunku do tych danych, istnieje ważny, prawnie uzasadniony interes, który jest nadrzędny lub które są niezbędne do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.

Gromadzenie danych

Swoje dane w większości przypadków przekazujesz samodzielnie i dobrowolnie:

 • poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • poprzez formularz kontaktowy,
 • poprzez użycie komunikatorów internetowych typu Messenger czy WhatsApp,
 • poprzez kontakt telefoniczny,
 • poprzez korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych na niniejszej Stronie.

Część informacji o odwiedzających niniejszą Stronę może być również gromadzona przez narzędzia użyte na Stronie. Ich szczegółowy wykaz znajdziesz dalej.

Przetwarzane dane

W związku z używaniem różnych funkcjonalności Strony, możliwe jest przetwarzanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, NIP, informacje zawarte w korespondencji (zarówno e-mailowej, jak i przez komunikatory internetowe).

W jakim celu oraz przez jaki okres przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane z użyciem niniejszej Strony przetwarzamy w określonych celach, zgodnie z RODO, tak długo, jak to będzie uzasadnione w ramach danego celu. Zakończenie przetwarzania danych osobowych w ramach jednego celu nie musi oznaczać całkowitego zniszczenia przekazanych danych osobowych. Mogą być one dalej przetwarzane w ramach innego celu. Dokładne informacje na ten temat znajdziesz poniżej.

Formy kontaktu w ramach Strony

W ramach strony dostępne są poniższe sposoby kontaktu:

 • za pomocą adresu e-mail,
 • za pomocą formularza kontaktu dostępnego na Stronie,
 • za pomocą przycisku WhatsApp.

Kontaktując się za ich pomocą przekazujesz swój adres e-mail, dane zawarte w wiadomości, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Podanie większości tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by otrzymać odpowiedź.

W przypadku komunikatorów internetowych typu Messenger czy WhatsApp przekazujesz swój wizerunek, imię i nazwisko lub pseudonim, czy numer telefonu, jak również zawartość wiadomości. Podanie tych danych także jest dobrowolne i konieczne, by otrzymać odpowiedź.

Twoje dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja dorozumiana zgoda, wynikająca z zainicjowania przez kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a i f RODO). Dane przetwarzane w korespondencji przetwarzane będą przez czas trwania kontaktu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej korespondencji. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych. W każdej chwili możesz żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest prawnym interesem firmy.

Obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń

Administrator Strony Ubezpieczenia Paweł Knapik jest uprawniony do przetwarzania wszystkich danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności.

Opinie

Wszelkie opinie dostępne na Stronie, a także powiązane z nimi dane osobowe, umieszczane są po uzgodnieniu ich treści oraz wyrażeniu zgody na ich umieszczenie przez ich autorów. Opinia będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających Stronę. Opiniodawcy mogą w każdej chwili cofnąć zgodę, co skutkuje usunięciem opinii. Usunięta opinia wraz z Twoimi danymi trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z nią.

Komentarze

Chcąc umieścić komentarz na Stronie należy podać swoje dane. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do publikacji komentarza. Podane dane wykorzystywane są w celu jego opublikowania komentarza. Bedą one dostępne dla wszystkich użytkowników Strony. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja dorozumiana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. i f RODO). Podane dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza. Usunięty komentarz wraz z Twoimi danymi trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z nim.

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Administrator ma prawo przetwarzać przekazane mu dobrowolnie dane osobowe, jeśli jest to niezbędne to wykonania jego obowiązków, do czasu utraty ich przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Pliki Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierajace informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej. Przechowywane są na urządzeniu, w którego wchodzisz na stronę internetową. Cookies mogą być niezbędne do funkcjonowania Strony. Więcej o plikach cookies dowiesz się po zapoznaniu się z naszą Polityką Plików Cookies.

Zawsze możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

Analiza danych oraz prowadzenie statystyk

Uprzejmie informujemy, że nie korzystamy z zewnętrznych narzędzi, które pozwalają na prowadzenie analizy oraz statystyk dotyczących ruchu na Stronie.

Media społecznościowe

Na Stronie znajdują się linki do profili społecznościowych firmy. Korzystając z nich lub wchodząc w jakąkolwiek interakcje z publikowanymi tam treściami publikowanymi (dodanie komentarza, wysłanie wiadomości, dodanie strony do obserwowanych), Twoje dane osobowe, które są publiczne (imię i nazwisko, twój wizerunek, zdjęcia, treść komentarzy, treść opinii) stają się widoczne dla Administratorów profilu. Są one również dostępne dla pozostałych osób wchodzących na profil. Przekazane w ten sposób w obrębie danego serwisu społecznościowego dane przetwarzane są w celu jego obsługi oraz w celu analizy statystyk, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wiadomości i komentarze użytkowników są archiwizowane w ramach narzędzi dostępnych w serwisie. Każdy użytkownik ma do nich wgląd ze swojego konta oraz może je usunąć. Pamiętaj, że korzystanie z serwisów społecznościowych podlega regulaminowi i polityce prywatności administratorów tych serwisów, ktore są odrębne od niniejszej Polityki Prywatności.

Uprawnienia Użytkowników

1. Zgodnie z RODO posiadasz szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli zostałą ona uprzednio wyrażona;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z prawem;
 • a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

2. Użytkownik ma prawo do żądania udostępnienia szerszych informacji o gromadzonych danych: jakimi danymi dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu można skorzystać z formularza kontaktowego lub adresu e-mail: p.knapik@ubezpieczeniaglubczyce.pl.

Jednocześnie informujemy, że nie każde z tych uprawnień przysługuje Ci zawsze i w każdym przypadku. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma ubezpieczeniowa Paweł Knapik Pośrednictwo Ubezpieczeniowe dokłada należytej staranności, aby wszelkie dane były bezpieczne. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zgodne z właściwymi przepisami prawa, w szczególności szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Odbiorcy danych osobowych

1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie specjalistycznych czynności związanych funkcjonowaniem Strony. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z Państw Trzecich, którzy nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Dane użytkowników są przetwarzane przez:

 • ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z poczty elektronicznej, a także obsługi formularza kontaktowego.

4. Podmioty zlokalizowane poza Unią Europejską:

 • Google Maps – dostarczanie interaktywnych map z lokalizacją naszych biur;
 • YouTube by Google LLC – dostarczania materiałów audiowizualnych;
 • Facebook Ads – tworzenie reklam na Facebooku;
 • Bussiness Manager w Facebook – w celu zarządzania profilem w portalu społecznościowym Facebook;
 • Google Search – w celu monitorowania pozycji Strony w wynikach wyszukiwania Google;
 • WhatsApp – w celu kontaktu z użyciem aplikacji WhatsApp;
 • Forminator – w celu zarządzania formularzem kontaktowym.

5. W uzasadnionych prawnie przypadkach, dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane do odpowiednich instytucji na ich żądanie.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłem zapytania z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o używanych przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane zapisane w logach serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony, w tym nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w odpowiedzi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub z powodu zmian warunków technologicznych funkcjonowania Strony. Wszelkie zmiany będą komunikowane niezwłocznie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

Data publikacji Polityki Prywatności: 8.05.2023.